Współpraca

Film i fotografia

Krzysztof Zaniewski pracuje w Polsce i na świecie jako fotograf i filmowiec. Dzieli czas między studio i ciągłe wyjazdy, szukając najpiękniejszych momentów w wyjątkowych miejscach.

Ambasador Tenba Polska

FILM

FILM

Od koncepcji po postprodukcję


Oferuje pełną usługę filmową - w powietrzu i na ziemi - jest licencjonowanym pilotem bezzałogowców, uprawnionym do filmowania z powietrza. Od koncepcji po postprodukcję. Od zdjęć w ekstremalnych warunkach po montaż w zaciszu profesjonalnego studia. Od wyboru odpowiednich lokacji, doboru osób, zadbanie o najlepszy przekaz emocjonalny, narrację i stworzenie właściwego klimatu.


Fotografia

Fotografia

Tradycja i technika

Krzysztof oferuje wyjątkowe połączenie tradycyjnych technik fotografii z zaawansowanymi metodami postprodukcyjnymi. Każde  zdjęcie w krajobrazie czy architekturze, ma na celu przedstawienie jak najlepszej wizji danego tematu, pełnego bogatych faktur, kolorów i emocji. Fotografie umożliwią wyróżnienie się obiektom architektonicznym, uwidocznią walory danej lokacji w krajobrazie. Kris specjalizuje się również w ruchomej fotografii poklatkowej - motion timelapse. Zdjęcia realizuje  z ziemi i z drona.


MOVIE

MOVIE

From concept to postproduction
Chrisactive offers a full movie service - in the air and on the ground. He is a licensed pilot of drone, entitled to film from the air. From concept to post-production. From photos in extreme conditions to assembly in the comfort of a professional studio. From choosing the right locations, selecting people, taking care of the best emotional message, narrative and creating the right atmosphere.

PHOTOGRAPHY

PHOTOGRAPHY

Tradition and technology
Chrisactive offers a unique combination of traditional photography techniques with advanced post-production methods. Each picture of landscape or architecture is aimed at presenting the best possible vision of a given theme, full of rich textures, colors and emotions. His pictures will show architectural objects in a unique way, showing the advantages of a given location. Chris also specializes in mobile time-lapse photography - motion timelapse. He takes pictures from the ground and from the drone.